Ευρωπαϊκό βραβείο Border Breakers

Το Ευρωπαϊκό βραβείο Border Breakers έχει στόχο να βοηθήσει ανερχόμενους καλλιτέχνες να απευθυνθούν σε νέα ακροατήρια και να αποκτήσουν αναγνώριση πέραν της πατρίδας τους.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.europeanborderbreakersawards.eu/en/