Ευρωπαϊκό βραβείο πολιτιστικής κληρονομιάς «Europa Nostra»

Το Ευρωπαϊκό βραβείο πολιτιστικής κληρονομιάς «Europa Nostra» απονέμεται σε εξαιρετικής ποιότητας έργα που κατατάσσονται στις εξής τέσσερις κατηγορίες: Συντήρηση, έρευνα, εξειδικευμένες υπηρεσίες από άτομα ή οργανισμούς και εκπαίδευση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση. Το βραβείο στοχεύει στη διάδοση των καλύτερων πρακτικών ανά τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.europanostra.org/heritage-awards/

Ο κατάλογος των βραβείων που απονεμήθηκαν για το 2017

Ο κατάλογος των βραβείων που απονεμήθηκαν για το  2016.