Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Πρωτευουσών που θεσπίστηκε το 1985 με πρωτοβουλία της Ελληνίδας Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη, αναδεικνύει τον πλούτο και την πολυμορφία των ευρωπαϊκών πολιτισμών. Κάθε χρόνο, τρεις ευρωπαϊκές πόλεις καλούνται να φιλοξενήσουν το θεσμό.

Για το έτος 2021 Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης αναδείχθηκαν η πόλη της Ελευσίνας, το Novi Sad της Σερβίας και η Timișoara της Ρουμανίας!

Περισσότερες πληροφορίες:

1. http://ecoc2021.culture.gr/en/

2. http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en.htm