ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Posted on Posted in Προσκλήσεις

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη χρηματοδοτεί σχέδια που υλοποιούνται από δίκτυα πολιτιστικών και δημιουργικών οργανισμών, οι οποίοι έχουν την έδρα τους σε χώρες της Ευρώπης. Τα μέλη των δικτύων πρέπει να έχουν κοινούς στόχους, κοινά δικαιώματα και κοινές υποχρεώσεις, οι οποίες θα αναγράφονται, με τυπικούς όρους, σε ένα κοινό καταστατικό. Τα δίκτυα θα πρέπει να αποτελούνται […]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Posted on Posted in Προσκλήσεις

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει σχέδια που ενθαρρύνουν την ανάδειξη νέων καλλιτεχνών, την προώθηση των έργων τους, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρώπης. Προς την κατεύθυνση αυτή, τα σχέδια που αφορούν στη δημιουργία των πλατφορμών πρέπει να έχουν ως στόχο την παρουσίαση των καλλιτεχνών και δημιουργών και προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός συντονιστή, καθώς και […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (INNOVATION LAB

Posted on Posted in Προσκλήσεις

Το Εργαστήριο Δημιουργικής Καινοτομίας (Creative Innovation Lab) υποστηρίζει επαγγελματίες από διαφορετικούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς που θέλουν να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν καινοτόμες, ψηφιακές δράσεις με έναν μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο στον πολιτιστικό τομέα. Το Innovation Lab θα βοηθήσει στη δημιουργία νέων μεθοδολογιών και στην κατασκευή νέων ψηφιακών μοντέλων, τα οποία θα έχουν (κάποιον σαφή, άμεσο […]