Διαδραστικός Οδηγός για Πολιτιστικές Επιχορηγήσεις

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Χθες, η Επιτροπή παρουσίασε έναν νέο διαδραστικό οδηγό που χαρτογραφεί όλες τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης σε επίπεδο ΕΕ για τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Το CulturEU, μια υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτηση από την ΕE που παρουσιάζει συνολικά 75 ευκαιρίες χρηματοδότησης από 21 διαφορετικά προγράμματα της ΕΕ, από το Creative Europe και το Horizon Europe, μέχρι και […]

Η Ευρώπη Υποστηρίζει τον Πολιτισμό

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Η δράση Europe Supports Culture (η Ευρώπη Υποστηρίζει τον Πολιτισμό), βασίζεται σε μία μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ των γραφείων δημιουργικής Ευρώπης της Αυστρίας και της Γερμανίας και στόχος του είναι να παρουσιάσει όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα που είναι διαθέσιμα στους ευρωπαϊκούς, πολιτιστικούς φορείς. Ο ιστότοπος Europe Supports Culture παρουσιάζει τουλάχιστον 13 προγράμματα της ΕΕ, στα γερμανικά […]

Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας (2022) αποτελεί, πλέον, γεγονός. Η πρωτοβουλία αυτή θα αφορά στους νέους ανθρώπους που σχετίζονται με τον πολιτιστικό τομέα και θα συμπεριλάβει μία ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, στις οποίες οι νέοι άνθρωποι καλούνται να λάβουν μέρος. Η κεντρική ιδέα αυτού του έτους, είναι να ενισχυθούν οι νέοι πολιτιστικοί και δημιουργικοί φορείς […]

i-Portunus Houses

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Το «i-Portunus Houses” προωθεί τη συνεργασία εκείνων των πολιτιστικών φορέων που προτίθενται να φιλοξενήσουν και να φιλοξενηθούν από άλλους πολιτιστικούς φορείς, είτε αυτοί εδράζονται σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να υλοποιήσουν μαζί κάποιο project. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει κάθε πολιτιστικό φορέα, εκτός από εκείνους τους φορείς που υλοποιούν […]

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη χρηματοδοτεί προτεινόμενα από πολιτιστικές οντότητες σχέδια και, στην περίπτωση αυτής της πρόσκλησης, σχέδια που έχουν εκπονηθεί από ορχήστρες, οι οποίες αποτελούνται από καλλιτέχνες προερχόμενους από τουλάχιστον 20 χώρες. Σκοπός αυτών των σχεδίων είναι η εκπαίδευση και η δημιουργία καριέρας σε ανερχόμενους καλλιτέχνες. Μέσω αυτής της δράσης, αναμένεται ότι θα ενθαρρυνθεί μακροπρόθεσμα […]

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει σχέδια (projects) που ενθαρρύνουν τη μετάφραση, δημοσίευση και κυκλοφορία λογοτεχνικών έργων. Προς την κατεύθυνση αυτή, χρηματοδοτείται έως ένα ποσοστό η μετάφραση και κυκλοφορία ευρωπαϊκών λογοτεχνικών έργων, έτσι ώστε να αναδειχθεί η ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Ο τελευταίος αυτός στόχος επιτυγχάνεται όταν λογοτεχνικά έργα που προέρχονται από λιγότερο διαδεδομένες Ευρωπαϊκές γλώσσες […]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Posted on Posted in Προσκλήσεις

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη χρηματοδοτεί σχέδια που υλοποιούνται από δίκτυα πολιτιστικών και δημιουργικών οργανισμών, οι οποίοι έχουν την έδρα τους σε χώρες της Ευρώπης. Τα μέλη των δικτύων πρέπει να έχουν κοινούς στόχους, κοινά δικαιώματα και κοινές υποχρεώσεις, οι οποίες θα αναγράφονται, με τυπικούς όρους, σε ένα κοινό καταστατικό. Τα δίκτυα θα πρέπει να αποτελούνται […]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Posted on Posted in Προσκλήσεις

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει σχέδια που ενθαρρύνουν την ανάδειξη νέων καλλιτεχνών, την προώθηση των έργων τους, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρώπης. Προς την κατεύθυνση αυτή, τα σχέδια που αφορούν στη δημιουργία των πλατφορμών πρέπει να έχουν ως στόχο την παρουσίαση των καλλιτεχνών και δημιουργών και προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός συντονιστή, καθώς και […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (INNOVATION LAB

Posted on Posted in Προσκλήσεις

Το Εργαστήριο Δημιουργικής Καινοτομίας (Creative Innovation Lab) υποστηρίζει επαγγελματίες από διαφορετικούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς που θέλουν να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν καινοτόμες, ψηφιακές δράσεις με έναν μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο στον πολιτιστικό τομέα. Το Innovation Lab θα βοηθήσει στη δημιουργία νέων μεθοδολογιών και στην κατασκευή νέων ψηφιακών μοντέλων, τα οποία θα έχουν (κάποιον σαφή, άμεσο […]

i-Portunus 2021 – Σxέδιο κινητικότητας της Ε.Ε. για καλλιτέχνες, δημιουργούς & επαγγελματίες του πολιτισμού: Προκήρυξη αιτήσεων για αρχιτεκτονική

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

i-Portunus – 2η Πιλοτική Φάση Το i-Portunus υποστηρίζει την κινητικότητα καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών του πολιτισμού μεταξύ όλων των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη». Αυτή η δεύτερη πιλοτική φάση του i-Portunus επιλέχθηκε και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια κοινοπραξία, με επικεφαλής το Goethe-Institut μαζί με το Institut […]