Ανοιξε η πρόσκληση για τους φορείς των παραστατικών τεχνών του «Perform Europe»

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Το Perform Europe είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης που προσφέρει 2,1 εκατομμύρια ευρώ για συνεργασίες στον τομέα παραστατικών τεχνών, στις 40 χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη.

Μετά από ένα εξαιρετικά επιτυχημένο πιλοτικό έργο (2020-2022), το Perform Europe θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στον τομέα των παραστατικών τεχνών, καθώς και του τρόπου με τον οποίο οι διασυνοριακές περιοδείες μπορούν να γίνουν πιο δίκαιες, πιο πράσινες και χωρίς αποκλεισμούς.

Αυτή η πρόσκληση καλεί τον κλάδο των παραστατικών τεχνών να δημιουργήσει συνεργασίες και να προτείνει σημαντικές ιδέες που μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική αλλαγή, εστιάζοντας σε τουλάχιστον μία από τις προτεραιότητες του Perform Europe:
(1) ΕΝΤΑΞΗ & ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
(2) ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ταυτόχρονα, όλες οι προτάσεις του Perform Europe θα πρέπει να στοχεύουν στην ποιότητα και την καινοτομία και να βασίζονται σε δίκαιες αρχές.

Η ανοιχτή πρόσκληση ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2023, ενώ η ημερομηνία λήξης προθεσμίας των αιτήσεων είναι 31 Μαρτίου 2024, 23:59 (ώρα Βρυξελλών).

Το Perform Europe θα χορηγήσει 2,1 εκατομμύρια ευρώ σε τουλάχιστον 35 συνεργασίες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορηγήσεις σε τρεις κατηγορίες:
(1) 12 000 ευρώ Μικρά έργα εταιρικής σχέσης
(2) 32 000 ευρώ Έργα μεσαίας εταιρικής σχέσης
(3) 60 000 ευρώ Μεγάλα έργα εταιρικής σχέσης.

Από τη συνολική χρηματοδότηση, το 5% θα διατεθεί σε έργα που περιλαμβάνουν συνεργασία με Ουκρανούς εταίρους ή υποστήριξη πρωτοβουλιών για τον ουκρανικό τομέα των τεχνών του θεάματος.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από συνεργασίες φορέων. Κάθε συνεργασία πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρεις εταίρους από τουλάχιστον τρεις χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Κάθε αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα έργο παραστατικών τεχνών (εκτός ζωντανής μουσικής) που θα παρουσιαστεί σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές χώρες της Δημιουργικής Ευρώπης.

Σημαντικό: Το Perform Europe δεν θα καλύψει το κόστος παραγωγής για νέες δημιουργίες: οι προτάσεις υποτίθεται ότι περιλαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό έργο (τελική παραγωγή ή μια καλλιτεχνική ιδέα έτοιμη να εφαρμοστεί και να παρουσιαστεί σε διαφορετικά πλαίσια).

Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Για να διαβάσετε την πρόσκληση ΕΔΩ.