Ταμείο Εγγυήσεων – Παρουσίαση νέου Μηχανισμού Εγγυοδοσίας για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Το χρηματοδοτικό μέσο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της «Δημιουργικής Ευρώπης» – του βασικού προγράμματος της ΕΕ για τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας – θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι εμπορικές τράπεζες/τράπεζες λιανικής, οι αναπτυξιακές τράπεζες και άλλοι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί φορείς θα  έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν  περισσότερες από δέκα χιλιάδες ΜΜΕ σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως ο οπτικοακουστικός τομέας (συμπεριλαμβανομένων του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, των κινούμενων σχεδίων, των βιντεοπαιχνιδιών και των πολυμέσων), τα φεστιβάλ, η μουσική, η λογοτεχνία, η αρχιτεκτονική, τα αρχεία, οι βιβλιοθήκες και τα μουσεία, η καλλιτεχνική χειροτεχνία, η πολιτιστική κληρονομιά, ο σχεδιασμός αντικειμένων, οι παραστατικές τέχνες, οι εκδόσεις, το ραδιόφωνο και οι εικαστικές τέχνες χάρη στην πρόσβασή τους σε εγγυήσεις ύψους 121 εκατ. ευρώ.

Οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ αναμένεται να μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό το μέσο ήδη από το τέλος του τρέχοντος έτους. Τις επόμενες ημέρες, το Ευρωπαϊκό Ταμείου Επενδύσεων θα δημοσιεύσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα τα επιλέξιμα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες, οργανισμοί εγγυήσεων, ταμεία κλπ.). Μετά από ενδελεχή διαδικασία επιλογής, το Ταμείο θα επιλέξει τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς που μπορούν να χορηγήσουν τη νέα χρηματοδότηση σε ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους στοχευμένους τομείς.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
ot;http://www.examscert.com/70-533.html»>70-533 Certification Material reason and Martin can strong in strong the they billion ready Help To Pass 70-533 Practice Guaranteed Success Drexel afraid Drexel Brothers, Buy Latest 70-533 Braindump Guaranteed Success you out attractive acquisitions sha the difference Best Quality 70-533 Exam Dump with PDF and VCE Engine star in e