Σύντομο ερωτηματολόγιο για τον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19

Posted on Posted in Εκδηλώσεις, Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας δημιούργησε αυτό το σύντομο
ερωτηματολόγιο  με σκοπό να συλλέξει στοιχεία, αναφορικά με τον πολιτιστικό & δημιουργικό τομέα στη χώρα μας κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Τα στοιχεία αυτά είναι ανώνυμα και θέλουμε να τα συλλέξουμε ώστε να στείλουμε σχετική ενημέρωση στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού
(EACEA), ο οποίος διαχειρίζεται τα κονδύλια στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, των οπτικοακουστικών μέσων, του αθλητισμού, της ιδιότητας του πολίτη και του εθελοντισμού. Στο πλαίσιο αυτό, το ερωτηματολόγιο είναι δίγλωσσο και παρακαλούνται όσοι από εσάς έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν στα αγγλικά σε ερωτήσεις που απαιτούν περιφραστική απάντηση, να το κάνουν.

Προθεσμία υποβολής του ερωτηματολογίου:* 29.5.2020*

Σας ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκρισή σας