Σχέδια λογοτεχνικής μετάφρασης 2018

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τα σχέδια λογοτεχνικής μετάφρασης 2018:

• Δημοσίευση πρόσκλησης: 2η βδομάδα του Μαρτίου 2018

• Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2η βδομάδα του Μαΐου 2018

• Αποτελέσματα: Τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου 2018

Η έναρξη των δράσεων εκτιμάται ότι θα είναι μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναμενόμενη πρόσκληση πατήστε εδώ.