Παράταση της προθεσμίας για την πρόσκληση «Σχέδια Λογοτεχνικής Μετάφρασης»

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Μόλις δημοσιεύτηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την πρόσκληση των Σχεδίων Λογοτεχνικής μετάφρασης η οποία μεταφέρθηκε από τις 5  στις 28 Μαΐου 2020, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες κατά την περίοδο πανδημίας του COVID-19.  Η πρόσκληση, αφορά εκδότες, εκδοτικούς οίκους και φορείς με εκδοτική δραστηριότητα που έχουν ήδη δύο χρόνια εκδοτικής παρουσίας.

Οι βασικοί στόχοι των Σχεδίων είναι να υποστηρίξουν την πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία, να ενισχύσουν τη διακρατική κυκλοφορία της λογοτεχνίας και να δώσουν στους αναγνώστες καλύτερη πρόσβαση σε ποιοτική λογοτεχνία από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Σχέδια Λογοτεχνικής Μετάφρασης, ενθαρρύνουν τη μετάφραση λογοτεχνίας από τις λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες στις περισσότερο διαδεδομένες, καθώς και τη διάδοση υποεκπροσωπούμενων λογοτεχνικών ειδών.

Το 2020 παρέχεται στήριξη για τη μετάφραση, δημοσίευση, διανομή και προώθηση ενός πακέτου 3 εώς 10 λογοτεχνικών έργων.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ.

(Για να βρείτε τα σχετικά με την προκήρυξη έγγραφα, αφού πατήσετε στον παραπάνω σύνδεσμο, στη συνέχεια θα μεταβείτε στη θεματική Conditions and documents –> Portal Reference Documents –> Creative Europe (filter by programme) –> Work Programme & call documents –> Call document -EACEA-05-2020)