Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Δημοσιεύτηκε η έκθεση του 2020

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Δημοσιεύτηκε η έκθεση της ανεξάρτητης επιτροπής εμπειρογνωμόνων αναφορικά με τις 38 τοποθεσίες ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που τους έχει απονεμηθεί το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς πριν το 2019.

Η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι και οι 38 τοποθεσίες εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια για το Σήμα. Η επιτροπή παρατήρησε επίσης ότι οι τοποθεσίες που τους έχει απονεμηθεί το Σήμα αρχιζούν να αντιπροσωπεύουν κάτι περισσότερο από έναν απλό κατάλογο, καθώς σταδικά σχηματίζουν ένα δίκτυο, το οποίο θα μπορούσε να γίνει η ραχοκοκαλιά της κοινής αίσθησης του ανήκειν στην Ένωση.

Ένας από τους σημαντικότερους χώρους που έχει απονεμηθεί το Σήμα είναι και «Η Καρδιά της Αρχαίας Αθήνας, η Ακρόπολη και οι πέριξ αυτής ενοποιημένοι αρχαιολογικοί χώροι», για τον οποίο γίνεται εκτενής αναφορά στην Έκθεση.

Για να διαβάσετε την έκθεση, ΕΔΩ.