Πρόσκληση σε διαγωνισμό για τις εξαγωγικές προοπτικές της Ευρωπαϊκής μουσικής

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε διαγωνισμό με θέμα «Εφαρμογή για την ανάπτυξη και προώθηση της ευρωπαϊκής μουσικής εξαγωγής» (Implementing Steps to Develop and Promote European Music Export).

Τα αποτελέσματα του εν λόγω διαγωνισμού θα ενσωματωθούν στις πιθανές μελλοντικές δράσεις για την υλοποίηση της τομεακής υποστήριξης του τομέα της μουσικής καθώς και τη διεθνή διάσταση του μελλοντικού προγράμματος Creative Europe 2021-2027.

Επιπρόσθετα, θα διερευνήσει νέες προσεγγίσεις στο περιβάλλον που προκύπτει από την κρίση COVID-19.

Η αναμενόμενη διάρκεια της μελέτης είναι 22 μήνες.

Ημερομηνία δημοσίευσης πρόσκλησης: 16/7/2020

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 14/9/2020

Tender reference number: EAC/2020/OP/0006

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε ΕΔΩ.