ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (INNOVATION LAB

Posted on Posted in Προσκλήσεις

Το Εργαστήριο Δημιουργικής Καινοτομίας (Creative Innovation Lab) υποστηρίζει επαγγελματίες από διαφορετικούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς που θέλουν να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν καινοτόμες, ψηφιακές δράσεις με έναν μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο στον πολιτιστικό τομέα. Το Innovation Lab θα βοηθήσει στη δημιουργία νέων μεθοδολογιών και στην κατασκευή νέων ψηφιακών μοντέλων, τα οποία θα έχουν (κάποιον σαφή, άμεσο ή έμμεσο) αντίκτυπο στον οπτικοακουστικό τομέα.

Αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: η χρηματοδότηση αυτή αποβλέπει στη  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων, τη διευκόλυνση της διάδοσης της γνώσης μεταξύ των φορέων αυτών, τη βελτίωση των μοντέλων διαχείρισης ψηφιακών και άλλων δεδομένων, καθώς και στην ψηφιακή διάδοση του ευρωπαϊκού πολιτιστικού περιεχομένου.

Το διαθέσιμο ποσό για τη χρηματοδότηση του Innovation Lab ανέρχεται στα 6.320.000 ευρώ

Επιλέξιμοι φορείς: 3 τουλάχιστον οργανισμοί από 2 τουλάχιστον συμμετέχουσες χώρες στο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη

Ανακοίνωση πρόσκλησης: 8 Ιουνίου 2021

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 26 Αυγούστου 2021, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2021

Ενημέρωση των φορέων: Ιανουάριος 2022.

Αξιολόγηση: Σεπτέμβριος 2021

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ INNOVATION LAB ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ