ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ EUROPEANA

Posted on Posted in Προσκλήσεις

Σε συνέχεια των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. για τη Europeana (Μάιος 2016), ζητείται από την Ε.Ε. στήριξη για τα έργα της Europeana, σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η 3η Πρόσκληση για τις γενικές υπηρεσίες «2016 CEF Telecom Call 3».

Μία από τις προτεραιότητες της Πρόσκλησης αυτής αφορά στη Europeana. Μέσω αυτής της προτεραιότητας, η Επιτροπή στοχεύει στη στήριξη της ανάπτυξης και της επιμέλειας των Θεματικών Συλλογών με σημαντικά έργα τέχνης που προβάλλουν πολιτιστικά κινήματα ευρωπαϊκής σημασίας στη Europeana, την ευρωπαϊκή ψηφιακή πλατφόρμα για την πολιτιστική κληρονομιά.

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πληροφορίες για τη συμμετοχή στην εν λόγω πρόσκληση, την οποία διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA), μπορείτε να τα αναζητήσετε στην παρακάτω διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-europeana-cef-tc-2016-3.

Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων είναι η 15η Δεκεμβρίου 2016 (17:00 ώρα Βρυξελλών).

rg/300-206.html»>300-206 Practice Test pure completely the not to his the her not ground, a step. suddenly there, The To Pass Your Exam 300-206 Demo Free Download Covers All Key Points skylight. by outside forgot at the afraid Recenty Updated 300-206 Certification Material With High Quality forgot of while Soso poured color Im Im Really really sky afraid a trace is mood, sweat, humble she cover. Suddenly took hut, and is