Παράταση υποβολής προτάσεων στη Διεθνή Ανοιχτή Πρόσκληση για το Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα της 2023 ELEVSIS έως τις 12/4

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Παρατείνεται έως τις 12 Απριλίου 2021 στις 23:59, η προθεσμία υποβολής καλλιτεχνικών προτάσεων στην πρώτη διεθνή ανοιχτή πρόσκληση της 2023 ELEVSIS Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η πρόσκληση απευθύνεται σε ανεξάρτητους καλλιτέχνες, καλλιτεχνικές ομάδες, φορείς και οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό και αφορά σε νέα έργα και δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη της Ελευσίνας το 2022 και το 2023, στο πλαίσιο φιλοξενίας του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης (ΠΠΕ). Οι προτάσεις που θα επιλεγούν, θα συνδιαμορφώσουν το τελικό πρόγραμμα της 2023 ELEVSIS με τον γενικό τίτλο “ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ”, υπό τη γενική καλλιτεχνική διεύθυνση του Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Τα προτεινόμενα έργα/δράσεις που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους, μπορούν να αφορούν σε έναν ή περισσότερους θεματικούς άξονες, μία ή περισσότερες περιοχές τέχνης και δημιουργίας.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν από τη Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση της 2023 ELEVSIS, αφενός βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης, και αφετέρου σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των στρατηγικών στόχων, του καλλιτεχνικού οράματος και των θεματικών της διοργάνωσης. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέσα στον Ιούνιο 2021.

Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή προτάσεων θα βρείτε πατώντας ΕΔΩ