Παράταση προθεσμιών υποβολής αιτήσεων για τις ανοιχτές προσκλήσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού, οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων στις παρακάτω προσκλήσεις έχουν παραταθεί ως εξής:

  • EACEA 39/2019 Σχέδια «Πολιτιστικής Συνεργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια 2019». Η προθεσμία για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την «Ενίσχυση της πολιτιστικής συνεργασίας και της ανταγωνιστικότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών στα Δυτικά Βαλκάνια» έχει παραταθεί έως τις 28 Απριλίου 2020, ώρα 17:00 CET.
  • EAC / S18 / 2019 «Co-Creation and Co-Production scheme for the music sector«. Η προθεσμία για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την προπαρασκευαστική δράση «Music Moves Europe: Boosting European diversity and talent» του 2019 επεκτάθηκε μέχρι τις 30 Απριλίου 2020, ώρα 13:00 μ.μ. CET. EAC / S53 / 2019
  • «Music education and learning«. Η προθεσμία για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την προπαρασκευαστική δράση «Music Moves Europe: Boosting European diversity and talent» του 2019 επεκτάθηκε μέχρι τις 30 Απριλίου 2020, ώρα 13:00 μ.μ. CET
  • EAC / 2019/0669 Σχέδιο «Cultural Heritage in Action» για τις τοπικές αρχές που χρηματοδοτούνται από την «Δημιουργική Ευρώπη». Η προθεσμία για την εν λόγω ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή καλών πρακτικών από τις τοπικές αρχές σχετικά με τις ενέργειες πολιτιστικής κληρονομιάς επεκτάθηκε έως τις 27 Απριλίου 2020, ώρα 17:00 CET.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ.