Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει τον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Σε μια σημαντική πρωτοβουλία, για το σύνολο του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα (ΠΔΤ), προχωράει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα με την πρόσκληση «Measuring the Cultural and Creative Sectors in the EU», η Επιτροπή επιδιώκει να καλύψει το έλλειμμα στοιχείων που παρουσιάζει ο ΠΔΤ στην ΕΕ.

Άλλωστε, τα τελευταία 20 χρόνια έχουν παρατηρηθεί σημαντικές τεχνολογικές τομές, οι οποίες επηρεάζουν όλο και περισσότερο τον ΠΔΤ. Συγκεκριμένα, η διαδικασία της ψηφιοποίησης, η άφιξη μεγάλων υπερεθνικών πλατφορμών (platforms), η δυνατότητα μεταφόρτωσης πολιτιστικού περιεχομένου από χρήστες, κ.λπ., διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο. Περαιτέρω σημαντικές εξελίξεις αναμένονται τα επόμενα 15 χρόνια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, στόχος της έρευνας που θα προκύψει θα είναι επεξεργασία και διαμόρφωση ενός στατιστικού πλαισίου για την ακριβή μέτρηση του ΠΔΤ στην ΕΕ, στη βάση όμως της ήδη υπάρχουσας ταξινόμησης που έχει κάνει η Eurostat. Κάτι τέτοιο, θα επιτρέψει την πλήρη ποσοτικοποίηση της οικονομικής αξίας του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε ΕΔΩ.

(*Photo credits: Από Pok Rie στο Pexels)