Η δράση μας το 2019: Το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας σε αριθμούς

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας, παρουσιάζει τη δράση του σε αριθμούς.

Συγκεκριμένα μέσα στο 2019:

–> προχωρήσαμε σε 71 συναντήσεις με καλλιτέχνες & επαγγελματίες του πολιτισμού,

–> συμμετείχαμε σε 24 εκδηλώσεις άλλων φορέων,

–> πραγματοποιήσαμε 406 συνέργειες με φορείς του πολιτιστικού & δημιουργικού τομέα,

–> διοργανώσαμε 18 ημερίδες & εργαστήρια για την προώθηση του Προγράμματος,

–> συνολικά 352 εκπρόσωποι φορέων συμμετείχαν σε εκδηλώσεις μας,

–> κάναμε 25 εισηγήσεις σε συνέδρια & ημερίδες.