ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Posted on Posted in Προσκλήσεις

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη χρηματοδοτεί σχέδια που υλοποιούνται από δίκτυα πολιτιστικών και δημιουργικών οργανισμών, οι οποίοι έχουν την έδρα τους σε χώρες της Ευρώπης. Τα μέλη των δικτύων πρέπει να έχουν κοινούς στόχους, κοινά δικαιώματα και κοινές υποχρεώσεις, οι οποίες θα αναγράφονται, με τυπικούς όρους, σε ένα κοινό καταστατικό. Τα δίκτυα θα πρέπει να αποτελούνται από μία νομική οντότητα ως συντονιστή, καθώς και από άλλα μέλη. Δεν θεωρούνται επιλέξιμοι πολιτιστικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο των οπτικοακουστικών μέσων.

Αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης: η χρηματοδότηση αυτή αποσκοπεί στην προώθηση δίκαιων και εναλλακτικών δικτύων που υποστηρίζουν νέους καλλιτέχνες, καθώς και ορισμένους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η ισότητα των φύλων, η μάχη κατά των διακρίσεων και η πράσινη ανάπτυξη.

Οι αιτούντες πρέπει να σκεφτούν τρόπους υλοποίησης αυτών των στόχων.

Το διαθέσιμο ποσό για τη χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Δικτύων, ανέρχεται στα 27 εκατομμύρια ευρώ.

Ανακοίνωση πρόσκλησης: 8 Ιουνίου, 2021

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων: 26 Αυγούστου 2021, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος Αξιολόγησης: Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2021

Ενημέρωση των φορέων: Ιανουάριος 2022.

Αξιολόγηση: Σεπτέμβριος 2021

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ