Ενημέρωση για την 2η Πρόσκληση κοινών έργων του προγράμματος INTERREG «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε επίσημα στις 17/5 τ.ε. η 2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων κοινών έργων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA ΙΙ «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 5 Σεπτεμβρίου 2016.

Οι περιοχές συνεργασίας του Προγράμματος περιλαμβάνουν από ελληνικής πλευράς τις περιφερειακές ενότητες Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών, Κέρκυρας, Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς, Λευκάδας, ενώ επιλέξιμη είναι και η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης σύμφωνα με το άρθρο 442β του Καν. (ΕΚ) 447/2014.

Πληροφορίες για την εν λόγω προκήρυξη δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα:

http://www.greece-albania.eu/images/news/16052016/NEWS_16052016A1.pdf

Για την ενεργοποίηση της ανωτέρω πρόσκλησης διοργανώνονται ημερίδες από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης INTERREG (Θεσ/κη) και το αρμόδιο Υπουργείο της Αλβανίας, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Άγιοι Σαράντα – 7 Ιουνίου

Πρέβεζα – 16 Ιουνίου

Κορυτσά – 6 Ιουλίου

Φλώρινα -7 Ιουλίου

Κέρκυρα – 13 Ιουλίου

Για τις λεπτομέρειες προεγγραφής, την ημερησία διάταξη, τον τόπο διεξαγωγής και λοιπές σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλεύεστε την παρακάτω ιστοσελίδα (οι αναρτήσεις γίνονται στην αγγλική γλώσσα):

http://www.greece-albania.eu/index.php/new_programming/news/147-info-days-for-the-2nd-call-for-project-proposals.html

Σας γνωρίζουμε, επίσης, ότι η ΕΥΤΟΠ έχει ήδη αρχίσει να συγκεντρώνει προτάσεις για την εν λόγω προκήρυξη.

Δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι η 5η Σεπτεμβρίου, σε περίπτωση τυχόν συμμετοχή σας, παρακαλείστε να αποστείλετε στην ΕΥΤΟΠ το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουλίου προτάσεις έργων σύμφωνα με το περιεχόμενο της προκήρυξης, συμπληρώνοντας τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε αν απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα της ΕΥΤΟΠ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού (ΕΥΤΟΠ)

Μονάδα Α΄

Θεμιστοκλέους 87, 10681 Αθήνα

Τηλ: 210 3307 601

Fax: 210 3307 642

E-mail: ydepp@culture.gr

http://ep.culture.gr