Διακρατικά σχέδια συνεργασίας – Δημοσιεύθηκε η νέα πρόσκληση

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

The European Commission has just published the 2017 call for cooperation projects under the Creative Europe programme!

The call will stay open till the 23rd of November.

For those interested, we strongly recommend advising the relevant guidelines.

You can find the call HERE.