Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης κοινών έργων INTERREG Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε επίσημα στην ιστοσελίδα του INTERREG Ελλάδα-Ιταλία η 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα λεγόμενα «κοινά έργα» με καταληκτική ημερομηνία την 15η Οκτωβρίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της 1ης πρόσκλησης είναι 53.148.184 ευρώ, ενώ ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τον Ειδικό Στόχο 2.1 «Valorisation of cultural heritage and natural resources as a territorial asset of the Programme Area» ανέρχεται σε 12.000.000 ευρώ.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση:

http://www.interreg.gr/images/news/GR-IT/250716/1st_call_ordinary_GR-IT_2014_2020.pdf

Επιπλέον, στην κατωτέρω ιστοσελίδα  δημοσιεύονται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με την πρόσκληση και τα έντυπα που τη συνοδεύουν. Τέλος, στην ίδια ιστοσελίδα, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης INTERREG θα ενημερώνει τους ενδιαφερομένους για τις ημερίδες που θα διοργανώσει το επόμενο διάστημα για την 1η πρόσκληση:

http://www.greece-italy.eu/index.php/calls-for-proposals/1st-call-for-ordinary-project-proposals-for-the-programming-period-2014-2020.html

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον κάτωθι φορέα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού (ΕΥΤΟΠ)
Μονάδα Α΄
Θεμιστοκλέους 87, 10681 Αθήνα
Τηλ: 210 3307 601
Fax: 210 3307 642
E-mail: ydepp@culture.gr