Ανακοινώθηκαν οι χρηματοδοτήσεις των Σχεδίων Διακρατικής Συνεργασίας – 27 ελληνικές συμμετοχές

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Ανακοινώθηκαν χθες από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Εκπαίδευση, τα  Οπτικοακουστικά Θέματα και τον Πολιτισμό (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα αποτελέσματα των χρηματοδοτήσεων για τα Σχέδια Διακρατικής Συνεργασίας του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη, με σημαντικές επιτυχίες για τους ελληνικούς φορείς.

Συνολικά 23 projects με 27 ελληνικές συμμετοχές έλαβαν χρηματοδότηση, τόσο στα Μικρά όσο και στα Μεγάλα Σχέδια Διακρατικής Συνεργασίας, ενώ δύο ελληνικοί φορείς (ένας στα Μικρά και ένας στα Μεγάλα) είναι Συντονιστές (leaders).

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιτυχία των τελευταίων ετών, σε απόλυτους αριθμούς, για τους ελληνικούς πολιτιστικούς φορείς στο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη/ Πολιτισμός.

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη / Πολιτισμός

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη και ιδιαίτερα το Σκέλος Πολιτισμός, που θα λειτουργήσει με τη συγκεκριμένη μορφή έως το 2020 (αναμένεται η συνέχισή του και την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027), μεταξύ άλλων:

  • διασφαλίζει και προωθεί την ευρωπαϊκή πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία και ενισχύει τον πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης
  • συμβάλλει στους στόχους της Ευρώπης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
  • βοηθά τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να προσαρμοστούν στην ψηφιακή εποχή και την παγκοσμιοποίηση
  • δημιουργεί νέες διεθνείς ευκαιρίες, αγορές και ακροατήρια.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη επιδοτεί διακρατικά σχέδια συνεργασίας ώστε να βοηθήσει τους πολιτιστικούς οργανισμούς της Ευρώπης να συνεργαστούν σε διασυνοριακό επίπεδο.

Μικρά Σχέδια Διακρατικής Συνεργασίας

Στα Μικρά Σχέδια Διακρατικής Συνεργασίας χρηματοδοτήθηκε ο φορέας  «Ν. Χατζηπαππάς ΜΟΝ. ΙΚΕ». Το project έχει τίτλο «The KASPAR Machine. Awareness raising and participation in the performing arts for social inclusion» και η επιδότησή του ανέρχεται 199.989,00 €.

Συνολικά, πάντα για τα Μικρά Σχέδια Διακρατικής Συνεργασίας, χρηματοδοτήθηκαν projects στα οποία συμμετέχουν 20 ελληνικοί φορείς (ποσοστό επιτυχίας πάνω από 50%) και το ποσό επιδότησης των projects στα οποία συμμετέχουν ανέρχεται σε 543.688,00 €.

Μεγάλα Σχέδια Διακρατικής Συνεργασίας

Στα Μεγάλα Σχέδια Διακρατικής Συνεργασίας η «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΓΚΑΖΙ Α.Ε. ΟΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», επιδοτήθηκε για το project «Hub for exchange of music innovation in Central and Southeastern Europe» με το ποσό του 1.941.171,00 €.

Συνολικά, για τα Μεγάλα Σχέδια Διακρατικής Συνεργασίας θα επιδοτηθούν 7 ελληνικές συμμετοχές (ποσοστό επιτυχίας πάνω από 30,43%) και το ποσό επιδότησης των projects στα οποία συμμετέχουν ανέρχεται σε 1.007.708,00 €.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της EACEA, ΕΔΩ.

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αναγραφόμενα ποσά αντιστοιχούν στην επιδότηση που εγκρίθηκε από την EACEA και δεν αντιστοιχεί στο τελικό ποσό που θα λάβουν οι φορείς, καθώς αυτό εξαρτάται από την ικανότητα απορρόφησης του κάθε project.