Άνοιξαν οι προσκλήσεις για τα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας του νέου Προγράμματος!

Posted on Posted in Προσκλήσεις

Μόλις ανακοινώθηκαν οι πρώτες προσκλήσεις του νέου Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη/ Πολιτισμός 2021-2027!

Πρόκειται για τις τρεις νέες προσκλήσεις των Διακρατικών Σχεδίων Συνεργασίας, που για πρώτη φορά διαχωρίζουν τα σχέδια σε Μικρής, Μεσαίας και Μεγάλης Κλίμακας.

Αναλυτικά:

  • Η πρόσκληση για τα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας Μικρής Κλίμακας αφορά στη δημιουργία πρότασης από τουλάχιστον τρεις (3) πολιτιστικούς φορείς από τρεις (3) διαφορετικές χώρες του Προγράμματος, με μέγιστο ύψος χρηματοδότησης τα 200.000 € που αντιστοιχούν στο 80% του συνολικού προϋπολογισμού του συνολικού σχεδίου.
  • Η πρόσκληση για τα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας Μεσαίας Κλίμακας αφορά στη δημιουργία πρότασης από τουλάχιστον πέντε (5) πολιτιστικούς φορείς από πέντε (5) διαφορετικές χώρες του Προγράμματος, με μέγιστο ύψος χρηματοδότησης τα 1.000.000 € που αντιστοιχούν στο 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
  • Η πρόσκληση για τα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας Μεγάλης Κλίμακας, αφορά στη δημιουργία πρότασης από τουλάχιστον δέκα (10) πολιτιστικούς φορείς από δέκα (10) διαφορετικές χώρες του Προγράμματος, με μέγιστο ύψος χρηματοδότησης τα 2.000.000 € που αντιστοιχούν στο 60% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για τις προσκλήσεις των Διακρατικών Σχεδίων Συνεργασίας είναι η 7η Σεπτεμβρίου 2021.

Παρακαλούμε πατήστε στο σύνδεσμο ΕΔΩ, για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη πρόσκληση.